Fredrik Klevenhaus

Drivande, kommunikativ och kreativ publicist/medieledare, med förmåga att bygga relationer och utveckla medarbetare i nya arbetssätt.

Har som utvecklingsredaktör och chefredaktör byggt upp en digital dagstidning och gratistidning från grunden. Under mitt ledarskap som chefredaktör gjorde jag grundliga analyser över läsar-målgrupperna, anpassade den redaktionella mixen och skapade ett helt nytt tilltal i språk och kommunikation. Tidningen kunde då på några få år gå om den lokala morgontidningen i räckvidd.

Analytisk och snabb på att identifiera nya sätt att kommunicera och ta fram strategier.
Rekryterades till nuvarande arbetsgivare för att förstärka den digitala kompetensen och hjälpa till med det digitala strategiarbetet. Tack vare strategier för redaktionellt innehåll nådde tidningen efter två år 266 procent fler läsare i sociala kanaler och hade dessutom ökat sin räckvidd med drygt 1 100 procent.  Tidningen är nu bäst i Direktpress-koncernen på räckvidd i de olika kanalerna.

Erfarenhet

2016-     Direktpress/Västerås Tidning, digital strateg, journalist
och tf. chefredaktör samt tf. redaktionschef

Arbetar som journalist och digital redaktör. Tar fram digitala strategier och är Direktpress-koncernens digitala specialist. Vid frånvaro och ledigheter är jag tillförordnad chefredaktör/redaktionschef. Projektledare för införande av nya redaktionella system för produktion av papperstidning samt digital utgåva

2015-2016    Magazin24.se, journalist och “senior editorial advisor” inom journalistik och utgivarfrågor

2011-2015    Magazin24.se, chefredaktör och ansvarig utgivare

Hade ansvaret att leda arbetet på redaktionen med uppgifter som planering och uppföljning av journalisternas arbete. Hade budgetansvar och personalansvar för redaktionens journalister. Införde ständig analys och uppföljning av publiceringarna och kunde med rätt strategi öka den digitala tidningens räckvidd med 250 procent under tjänstgöringen som chefredaktör. Ansvarig utgivare för papperstidningen, digitala tidningen samt tv-sändningarna i tv-kanalen M24

2010-2011    Magazin24.se, redaktionschef och ansvarig utgivare

Samma arbetsuppgifter som chefredaktör, dock utan budget- och personalansvar.

2003-2010    Magazin24.se, journalist och utvecklingsredaktör 2003-2010    Arbetade som journalist, fotograf och redigerare. Som utvecklingsredaktör på tidningen och var jag projektledare för införandet av publiceringssystem samt ansvarig för uppbyggnad av en lokal tv-kanal. Till den lokala tv-kanalen tog jag fram ett tekniskt system för att grafiskt presentera nyheterna och för uppspelning av inspelade inslag.

Utmärkelser

Årets etta 2017. Branschgalan Årets gratistidning:“Årets etta lockar med sex berättelser, från hur man kan hjälpa småfåglar genom vintern till hur staden påverkas av USAs nye president – alla lika lätta att ta till sig tack vare välskrivna puffar och dynamisk typografi. Värt att notera är också hur väl annonser och redaktionellt material samsas.”