Så kan det gå i valet i Köping 2018

Gottar ner mig i valresultaten i Köping senaste åren. Det finns mönster som upprepar sig när man jämför hur köpingsborna röstar i kommun mot riksdag.

M, KD, MP och SD ligger lägre i kommunvalet än mot riksdagsvalet. Jämför man sedan riksdagsvalet i Köping mot nationellt så går alltid S 10 procentenheter bättre och M kring 6 procentenheter sämre.

Om man helt ovetenskapligt tar dessa differenser i kommunvalet och riksdagsvalet och viktar det mot en opinionsundersökning, i detta fall Pollofpolls.se (2018-06-16) (som viktar samman alla opinionsundersökningar i Sverige) får vi detta utfall i mandat efter körning i Valmyndighetens simulator:

Moderaterna 5, Centerpartiet 7, Liberalerna 2, Kristdemokraterna 0, Socialdemokraterna 18, Vänsterpartiet 6, Miljöpartiet 0, Sverigedemokraterna 11.

En spärr finns numera i kommunfullmäktigevalet. Partier måste upp över 2 procent för att få mandat. Miljöpartiet och Kristdemokraterna skulle inte klara av spärren i Köping och åka ur kommunfullmäktige.

Scenario 1 i denna ovetenskapliga metod innebär att nuvarande regeringskoalition i Köping med S, V och MP skrapar ihop 24 mandat och får inte majoritet i kommunfullmäktige.
De övriga borgerliga partierna får 14 mandat och Sverigedemokraterna får 11 mandat.

I scenario 2 har jag viktat över röster på både Kristdemokraterna och Miljöpartiet så de klarar spärren och får varsitt mandat.
Fördelningen blir då:

Moderaterna 5, Centerpartiet 7, Liberalerna 2, Kristdemokraterna 1, Socialdemokraterna 17, Vänsterpartiet 6, Miljöpartiet 1 och Sverigedemokraterna 10.

Nej, inte heller denna gång får nuvarande regering med S, V och MP majoritet i Köpings kommunfullmäktige. De får då ihop 24 mandat. Sverigedemokraterna får 10 mandat och de borgerliga partierna får 15 mandat.

Som jag tidigare poängterade är det en helt ovetenskaplig metod. Det är ett snitt på differenser mellan kommun- och riksdagsval i Köping och differensen mot riksdagsvalet nationellt som ligger till grund för uträkningen. Mönstret är dock ganska tydligt att det på ett ungefär skiljer sig inom dessa differenser mellan de olika valåren. Metoden tar inte hänsyn till lokala effekter i röstningen, exempelvis en stark personvalskampanj som lockar röster över de traditionella blockgränserna.

Men om vi leker med tanken att detta blir valresultatet, att det antingen blir scenario 1 eller scenario 2 som blir facit på valnatten, så har den tidigare regeringskoalitionen i Köping förlorat majoriteten. Inför kommande mandatperiod måste nytt stöd sökas i kommunfullmäktige för att kunna regera vidare.
Skulle de borgerliga partierna med (14-15 mandat) kunna bilda regering i Köping? Det är ganska osannolikt då det krävs ett samarbete med Sverigedemokraterna. I fullmäktige har det inte varit några varma tongångar mellan partierna.

Även inom de borgerliga partierna i Köping finns en del meningsskiljaktigheter. Det finns heller ingen ”Allians” i Köping före valet och det finns nog ingen ”Allians” heller efter valet.

Det innebär att det mest troliga scenariot efter valet är att Centerpartiet sitter med vågmästarrollen och rentav skulle kunna plocka en kommunalrådspost på heltid i förhandlingarna om den framtida mandatperioden.

Men frågorna blir många med ett sådant scenario. Kan Centerpartiet och Vänsterpartiet sätta sig tillsammans och komma överens om en budget? Kan Centerpartiet och Socialdemokraterna göra det?

Socialdemokraterna skulle kunna dumpa Vänsterpartiet för att få majoritet tillsammans med Centerpartiet om inte Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer överens – det om utfallet i scenario 1 skulle bli verklighet. I scenario 2 krävs stöd av ytterligare ett parti. Men i så fall vilket?

Excelfil med data som jag använt mig av